Tanween - Arabský kulturní institut

Arabský kulturní institut Tanween usiluje o vzájemné poznání a přiblížení české populace a přistěhovalců ze zemí Blízkého východu.

Tanween je členem české sítě Nadace Anny Lindhové.

Cílem Arabského kulturního institutu Tanween je vyvíjet osvětovou činnost, podněcovat vzájemnou znalost a prohlubovat dialog mezi českou veřejností a národy Blízkého východu a severní Afriky. K dosažení tohoto cíle Institut pořádá a podporuje přednášky, diskuze, školení, a kulturní akce, vydává a překládá jak tištěné, tak internetové publikace a spolupracuje s dalšími českými i zahraničními organizacemi s podobným zaměřením.

English
العربية
Česky
Arabesque facebok