Arabština 0

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří arabštinu dosud nikde nestudovali.

Co budeme probírat?

Arabská abeceda a psaní, krátké a dlouhé samohlásky, slabika, přízvuk, skloňování a pády v arabštině, shodný přívlastek, kořen a kmen slova, opis slovesa mít, sloveso být, zájmena ukazovací, osobní a tázací, příslovce a předložky, genitiv, množná čísla, shoda podstatných a přídavných jmen, člen určitý, souhlásky sluneční a měsíční, ženský rod přirozený a formální, shoda přívlastku s podstatným jménem, přídavné jméno vztahové, jmenná věta, otázka zjišťovací a doplňovací.

Zápis do kurzu je možný během celého roku! 

Konverzace

první slova a fráze, pozdravy, seznámení, státy, barvy, jídlo

Základní studijní materiály

Bahbouh, Charif; Fleissig, Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny. 

Alawiye, Imran: Gateway to Arabic One, Gateway to Arabic Two. 

 

na všechny skupinové  kurzy při registraci a uhrazení kurzovného nejpozději do 17. prosince. Stávající studenti si můžou uplatnit slevu 15% s podmínkou uhrazení kurzovného rovněž do 17. prosince

 

 

Jarní skupinové kurzy všech úrovní (20 týdnů) 7000,-  Kč po slevě: 5950,- 

Jarní Individuální  kurzy všech úrovní (10 týdnů) 7000,-  Kč po slevě: 5950,- Kč

Příprava ke státní jazykové zkoušce (10 lekcí/ 4 vyučovací hodiny) je 8000,-  Kč po slevě: 6800,- 

Pro uplatnění slevy je nutné zaslat přihlášku a uhradit kurzovné nejpozději do  17. prosince 2019. a poslat zpravu na 777 787 337: s textem (sleva 2019 / 2020 kurz Arabstiny)

 

Termíny

Datum zahájení: 3.10.2019
Datum ukončení: 27.02.2020
Délka kurzu: 22 týdnů
Čtvrtek: 18:30 - 20:00
Materiály: The key to Arabic 1, Gate way to Arabic 2
Cena: 10400 Kč
Přihláška: ZDE

Datum zahájení: 1.10.2019
Datum ukončení: 25.02.2020
Délka kurzu: 22 týdnů
Úterý: 17:00 - 18:30
Materiály: The Key to Arabic 1, Gate way to Arabic 2
Cena: 10400 Kč
Přihláška: ZDE

Datum zahájení: 14.01.2020
Datum ukončení: 26.05.2020
Délka kurzu: 19 týdnů
Úterý: 17:00-18:30
Materiály: The key to Arabic1, Gate way 2
Cena: 7000 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok