Arabština 0

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří arabštinu dosud nikde nestudovali.

Co budeme probírat?

Arabská abeceda a psaní, krátké a dlouhé samohlásky, slabika, přízvuk, skloňování a pády v arabštině, shodný přívlastek, kořen a kmen slova, opis slovesa mít, sloveso být, zájmena ukazovací, osobní a tázací, příslovce a předložky, genitiv, množná čísla, shoda podstatných a přídavných jmen, člen určitý, souhlásky sluneční a měsíční, ženský rod přirozený a formální, shoda přívlastku s podstatným jménem, přídavné jméno vztahové, jmenná věta, otázka zjišťovací a doplňovací.

Zápis do kurzu je možný během celého roku! 

Konverzace

první slova a fráze, pozdravy, seznámení, státy, barvy, jídlo

Základní studijní materiály

Bahbouh, Charif; Fleissig, Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny. 

Alawiye, Imran: Gateway to Arabic One, Gateway to Arabic Two. 

 

Termíny

Datum zahájení: 13.09.2018
Datum ukončení: 7.02.2019
Délka kurzu: 22 týdnů
Čtvrtek: 18:30 - 20:00
Materiály: Gateway to Arabic I
Cena: 6900 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok