Arabština 1

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří již zvládli arabskou abecedu a znají základní gramatické jevy. Měli by mít za sebou alespoň 30 hodin arabštiny.

Zápis do kurzu je možný během celého roku! 

Co budeme probírat?

V gramatice se budeme zaobírat slovesným systémem arabštiny, záporem, participiem aktivním I. slovesného kmene, slovesným perfektem, slovesným imperfektem - přítomný a budoucí čas. Dále probereme větu slovesnou, slovesa lajsa a kána, množná čísla, vnější tvary a skloňování, typy vnitřních množných čísel, dvojné číslo podstatných, přídavných jmen a zájmen, číslovky řadové 1 - 10, hodiny, genitivní spojení. 

 

Konverzace

rodina, škola, čas, doprava, jídlo, nákupy

 

Základní studijní materiály

Bahbouh, Charif; Fleissig, Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny. 

Alawiye, Imran: Gateway to Arabic One, Gateway to Arabic Two 

 

Termíny

Datum zahájení: 10.09.2018
Datum ukončení: 4.02.2019
Délka kurzu: 22 týdnů
Pondělí: 18:30 - 20:00
Materiály: Gateway to Arabic II
Cena: 6900 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok