Arabština 1

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří již zvládli arabskou abecedu a znají základní gramatické jevy. Měli by mít za sebou alespoň 30 hodin arabštiny.

Zápis do kurzu je možný během celého roku! 

Co budeme probírat?

V gramatice se budeme zaobírat slovesným systémem arabštiny, záporem, participiem aktivním I. slovesného kmene, slovesným perfektem, slovesným imperfektem - přítomný a budoucí čas. Dále probereme větu slovesnou, slovesa lajsa a kána, množná čísla, vnější tvary a skloňování, typy vnitřních množných čísel, dvojné číslo podstatných, přídavných jmen a zájmen, číslovky řadové 1 - 10, hodiny, genitivní spojení. 

 

Konverzace

rodina, škola, čas, doprava, jídlo, nákupy

 

Základní studijní materiály

Bahbouh, Charif; Fleissig, Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny. 

Alawiye, Imran: Gateway to Arabic One, Gateway to Arabic Two 

 

Na všechny skupinové  kurzy při registraci a uhrazení kurzovného nejpozději do 17. prosince. Stávající studenti si můžou uplatnit slevu 15% s podmínkou uhrazení kurzovného rovněž do 17. prosince. 

 

 

Jarní skupinové kurzy všech úrovní (20 týdnů) 7000,-  Kč po slevě: 5950,- Kč

Jarní Individuální  kurzy všech úrovní (10 týdnů) 7000,-  Kč po slevě: 5950,- Kč

Příprava ke státní jazykové zkoušce (10 lekcí/ 4 vyučovací hodiny) je 8000,-  Kč po slevě: 6800,- Kč

Pro uplatnění slevy je nutné zaslat přihlášku a uhradit kurzovné nejpozději do  17. prosince 2019. a poslat zpravu na 777 787 337: s textem (sleva 2019 / 2020 kurz Arabstiny)

Termíny

Datum zahájení: 5.03.2020
Datum ukončení: 25.06.2020
Délka kurzu: 16 týdnů
Čtvrtek: 18:30-20:00
Materiály: Gate way to Arabic 2,3
Cena: 7000 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok