Arabština 2

Kurz je určen studentům, kteří zvládli arabské písmo, základní gramatiku (časování pravidelných sloves v I.kmeni, minulý a přítomný čas) a také dokáží konverzovat na základní témata. Měli by mít za sebou alespoň 60 hodin arabštiny, což odpovídá přibližně jednomu roku studia při jedné hodině arabštiny týdně.

Zápis do kurzu je možný během celého roku! 

Co budeme probírat?

Rozšířené slovesné kmeny - II.-VI. slovesný kmen, apokopát a subjunktiv imperfekta, masdary I. kmene, modální sloveso „aráda“, rozkazovací způsob, vyjádření vokativu, příčestí, 2.stupeň přídavných jmen, spojky a částice pojící se se 4. pádem, číslovky základní a řadové 11-19.

 

Konverzace

restaurace, bydlení, volný čas, cestování (v hotelu, ve směnárně), měsíce, denní program

 

Základní studijní materiály

Základy moderní spisovné arabštiny I., Jiří Fleissig, Charif Bahbouh

Dr. Imran Hamza Alawiye: Gateway to Arabic Book Three

 

Termíny

Datum zahájení: 15.09.2016
Datum ukončení: 26.01.2017
Délka kurzu: 20 týdnů
Čtvrtek: 18:30-20:00
Materiály:
Cena: 6100 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok