Česká síť

Česká síť Nadace Anny Lindhové

Koordinační centrum české sítě Anny Lindhové je Ústav mezinárodních vztahů, který se věnuje mezinárodní politice, bezpečnosti a ekonomickým vztahům. ÚMV současně poskytuje prostor pro mezinárodní komunikaci a šíření vědomostí, které jsou nezbytné pro české výzkumníky v této oblasti.

 

Ačkoli je Česká republika vnitrozemský stát, který nehraničí se Středozemním mořem, z mnoha důvodu nemůže tento klíčový region přehlížet. Oficiální zájem o barcelonské euro-středomořské partnerství vzrostl po vstupu ČR do EU v roce 2004, kdy došlo k multilateralizaci zahraniční politiky. Česká republika se setkávala se středomořskými partnery u příležitosti různých dialogů v rámci EU, NATO, OBSE či při schvalování různých Euromed dokumentů vládou a parlamentem. Přesto české vlády nepovažovaly oficiálně Středomoří za klíčovou oblast českých národních zájmů a preferovaly východní dimenzi evropské sousedské politiky a západní Balkán. České předsednictví v EU znamenalo určitý mezník, protože politici si zřetelně uvědomili velký význam Středomoří pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU a především pro jihoevropské členské země. Zájem o rozvoj spolupráce začaly projevovat i obchodní kruhy. Obchodní obrat ČR se zeměmi Středomoří a Blízkého východu se zvýšil za posledních patnáct let o trojnásobek a přesáhl v roce 2009, tj. v roce ekonomické a finanční krize, hodnotu 2,5 mld. USD.

V roce 2005 se stal Ústav mezinárodních vztahů koordinačním centrem Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří. Nestalo se tak náhodou, protože ústav se od roku 1995 intenzivně zabýval středomořskou problematikou a barcelonským procesem. Jeho činnost byla zaměřena na zvyšování zájmu o tento region ze strany vládních, politických špiček a široké veřejnosti. Svědčí o tom publikační činnost, grantové projekty, tematické semináře a vystoupení v médiích. V současnosti se pozornost zaměřila na třetí kulturní barcelonský koš. Díky dobrým koordinačním schopnostem se ústavu podařilo vytvořit poměrně konsolidovanou národní síť nevládních organizací Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur, jejichž členové z různých důvodů projevují zájem o středomořskou problematiku. Lze ji charakterizovat z hlediska počtu členů za středně velikou síť, která se vyznačuje pestrostí sledovaných témat: orientalistika, mezinárodní vztahy, kultura, feminismus, spolupráce mládeže, muzejnictví anebo ekologie. (Kompletní seznam členů české sítě najdete zde).  

 

English
العربية
Česky
Arabesque facebok