Příprava ke státní jazykové zkoušce

Přípravný kurz na státnice je vhodný pro středně pokročilé studenty, kteří mají za sebou alespoň 200 hodin arabštiny. Tento počet hodin odpovídá přibližně probrání gramatické látky obsažené v prvním a druhém dílu učebnice Základy moderní spisovné arabštiny od Jiřího Fleissiga a Charifa Bahbouha. Studenti se můžou připravovat na základní úroveň státní jazykové zkoušky (úroveň B2) nebo na všeobecnou jazykovou zkoušku z jazyka, která odpovídá úrovni C1. Výuku vedou zkušení lektoři, kteří se přímo podílí na vytváření státnicových testů nebo mají bohaté zkušenosti s vedením přípravných kurzů na tyto testy.  

Struktura kurzu: Během čtyřhodinového programu jedné lekce budou studenti procvičovat gramatiku, konverzaci, poslech a čtení původních arabských novinových a literárních textů. Během výuky budou zopakovány a procvičeny hlavní gramatické jevy v oblasti tvarosloví a základní syntaktické struktury vyžadované ke zkoušce.

Pokud jde o ústní projev, kurz bude zaměřen na konverzační okruhy podle požadavků Státní jazykové školy.

Při rozvíjení písemných dovedností bude kladen důraz na to, aby posluchač byl schopen po absolvování kurzu napsat souvislý projev na některá témata v rozsahu cca 300 lexikálních jednotek. 

Kdy? Hodiny probíhají každou druhou sobotu v měsíci během celého školního roku, od října do června. Studenti přijdou na výuku tedy celkem 10x, přičemž každý kurz trvá čtyři vyučovací hodiny + 30 min. přestávka. Všem studentům se snažíme vyjít vstříc. Víme, kolik toho student musí udělat před státnicemi, proto harmonogram hodin děláme spolu nebo na základě preference většiny studujících.

Cena: 9630,- Kč

 

Na všechny skupinové  kurzy při registraci a uhrazení kurzovného nejpozději do 30.Října

Stávající a nové studenti si můžou uplatnit slevu 30% s podmínkou uhrazení kurzovného rovněž do 30.Října  2022. 

 

Podzimní Akci na Podzimní skupinové kurzy všech úrovní (20 týdnů) 8030,- kč a po slevě 5621,-  kč 

Podzimní Akci na Podzimní  individuální kurzy všech úrovní (10 týdnů) 8030,- kč a po slevě 5621,-  kč

Příprava ke státní jazykové zkoušce (10 lekcí/ 4 vyučovací hodiny) je 10593,- kč a po slevě 7415,-  kč

Pro uplatnění slevy je nutné zaslat přihlášku a uhradit kurzovné nejpozději do  30 Října 2022. a poslat zpravu na 777 787 337: s textem (sleva 2022 / 2023 kurz Arabstiny)

 

 

Termíny

Datum zahájení: 8.10.2022
Datum ukončení: 10.06.2023
Délka kurzu: 36 týdnů
Sobota: 14:00 - 17:30
Materiály:
Cena: 7415 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok