Příprava ke státní jazykové zkoušce

Přípravný kurz na státnice je vhodný pro středně pokročilé studenty, kteří mají za sebou alespoň 200 hodin arabštiny. Tento počet hodin odpovídá přibližně probrání gramatické látky obsažené v prvním a druhém dílu učebnice Základy moderní spisovné arabštiny od Jiřího Fleissiga a Charifa Bahbouha. Studenti se můžou připravovat na základní úroveň státní jazykové zkoušky (úroveň B2) nebo na všeobecnou jazykovou zkoušku z jazyka, která odpovídá úrovni C1. Výuku vedou zkušení lektoři, kteří se přímo podílí na vytváření státnicových testů nebo mají bohaté zkušenosti s vedením přípravných kurzů na tyto testy.  

Struktura kurzu: Během čtyřhodinového programu jedné lekce budou studenti procvičovat gramatiku, konverzaci, poslech a čtení původních arabských novinových a literárních textů. Během výuky budou zopakovány a procvičeny hlavní gramatické jevy v oblasti tvarosloví a základní syntaktické struktury vyžadované ke zkoušce.

Pokud jde o ústní projev, kurz bude zaměřen na konverzační okruhy podle požadavků Státní jazykové školy.

Při rozvíjení písemných dovedností bude kladen důraz na to, aby posluchač byl schopen po absolvování kurzu napsat souvislý projev na některá témata v rozsahu cca 300 lexikálních jednotek. 

Kdy? Hodiny probíhají každou druhou sobotu v měsíci během celého školního roku, od října do června. Studenti přijdou na výuku tedy celkem 9x, přičemž každý kurz trvá čtyři vyučovací hodiny + 30 min. přestávka. Všem studentům se snažíme vyjít vstříc. Víme, kolik toho student musí udělat před státnicemi, proto harmonogram hodin děláme spolu nebo na základě preference většiny studujících.

Cena: 6 900 Kč

Termíny

Datum zahájení: 13.10.2018
Datum ukončení: 11.05.2019
Délka kurzu: 31 týdnů
Sobota: 14:00-17:30
Materiály: kurz probíhá každou druhou sobotu v měsíci
Cena: 6900 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok