Tuniská hovorová arabština

Tuniská hovorová arabština je forma arabštiny, která slouží k běžné komunikaci asi 11 miliónů Tunisanů. Od arabštiny se značně odlišuje ve slovní zásobě, ve výslovnosti, ve skladbě vět i v tvarosloví. Je hodně ovlivněna berberskými jazyky a francouzštinou nebo italštinou.

Kurz je vhodný pro turisty a další zájemce, kteří se chtějí domluvit v nejběžnějších životních situacích při návštěvě Tuniska. Důraz bude zejména na těchto situacích: seznámení, představování, bydlení, rodina, restaurace, jídlo, pití, návštěva, udávání času, v hotelu, u lékaře.

Z gramatiky se posluchači naučí: nejfrekventovanější podstatná a přídavná jména, určitý člen, zájmena osobní, přivlastňovací a tázací, číslovky základní a řadové, slovesa – základní časy, zápor, základní příslovce, předložky a spojky.

V průběhu kurzu se bude používat přepisu do latinky, nebude vyučováno arabské písmo.


Malá ukázka z tuniské arabštiny:

 

battu loď (z fr. bateau)
falsu špatně (z it. falso)
dabbúza láhev
dákurdu souhlasím (z fr. d´accord)

 

Na všechny skupinové  kurzy při registraci a uhrazení kurzovného nejpozději do 15.Srpna. Stávající a nové studenti si můžou uplatnit slevu 10% s podmínkou uhrazení kurzovného rovněž do 31 Srpna 2020

 

Letní Akci na Podzimní skupinové kurzy všech úrovní (20 týdnů) 7000,-  Kč po slevě: 6300,- Kč

Letní Akci na Podzimní  individuální kurzy všech úrovní (10 týdnů) 7000,-  Kč po slevě: 6300,- Kč

Příprava ke státní jazykové zkoušce (10 lekcí/ 4 vyučovací hodiny) je 8000,-  Kč po slevě: 7200,- Kč

Pro uplatnění slevy je nutné zaslat přihlášku a uhradit kurzovné nejpozději do  31 Srpna 2020. a poslat zpravu na 777 787 337: s textem (sleva 2020 / 2021 kurz Arabstiny)

 

 

 

 

English
العربية
Česky
Arabesque facebok